Start
De fysiotherapeut
Vergoedingen
Sportfysiotherapie
Oedeemtherapie
Sensomotoriek

Oedeemtherapie

 

De Groot Fysiotherapie heeft zich ook gespecialiseerd in

behandeling van lymfoedeem en is aangesloten bij de

Stichting Werkgroep Lymfoedeem.

 

Te vaak horen wij het advies ďNiets aan te doen, leer er maar

mee levenĒ.Deze berustende houding kan echter nodeloos veel

ellende veroorzaken en wordt geenszins gerechtvaardigd door een gebrek aan behandelingsmogelijkheden van het lymfoedeem.

Daarom, laat u niet met een kluitje in het riet sturen en zoek deskundige hulp!! Wacht hier niet mee! Vooral beginnende oedemen zijn door de gespecialiseerde fysiotherapeut veelal goed te behandelen.

 

Twee vormen lymfoedeem

Lymfoedeem kan worden gesplitst in een tweetal vormen t.w. het primair lymfoedeem, dat een aangeboren, vaak erfelijke aandoening betreft en een secundair lymfoedeem.

Deze tweede vorm is een verworven aandoening, bijvoorbeeld ontstaan na chirurgische ingrepen en/of bestralingstherapie.

 

Opmerkelijke ontwikkelingen

Lymfoedeem, een lastige en vaak pijnlijke aandoening, waar veel mensen in Nederland aan lijden. Dat u niet de enige bent met lymfoedeem, is wellicht een schrale troost. Maar gelukkig zijn er binnen het vakgebied van de lymfologie voldoende ontwikkelingen gaande; vooral in de laatste decennia zijn er zowel in de conservatieve als in de chirurgische behandeling van lymfoedeem opmerkelijke vorderingen gemaakt.

 

Informatiebron voor patiŽnten/Stichting Werkgroep Lymfoedeem

Maar hoe blijft u als patiŽnt nu op de hoogte van al die ontwikkelingen? Daarvoor is de Stichting Werkgroep Lymfoedeem (SWL) opgericht. De SWL is een landelijke patiŽntenorganisatie die de belangen behartigt van patiŽnten met de chronische aandoening lymfoedeem. Bij het uitvoeren van haar taken wordt de SWL geadviseerd door specialisten uit de medische en paramedische beroepstak.

De SWL is lid van het Werkverband Organisaties Chronisch Zieken (W.O.C.Z.)

Zij vormt in de eerste plaats een informatiebron voor iedereen met lymfoedeem en geven voorlichting over preventieve maatregelen en behandelingsmogelijkheden, zowel telefonisch als schriftelijk, via media en op voorlichtingstands. Daarnaast organiseert de SWL symposia voor hulpverleners en informatie/contactdagen voor patiŽnten.

 

Streven naar deskundigheid

Om de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren streeft de SWL naar een grotere deskundigheid binnen het vakgebied van de lymfologie. Hiertoe leggen en onderhouden zij contacten met alle medische en paramedische disciplines die met lymfoedeem te maken hebben en stimuleren zij wetenschappelijk onderzoek en het instellen van een leerstoel lymfologie.

 

Stimuleren en registreren

Bovendien moedigt de SWL fysiotherapeuten aan om een aanvullende opleiding oedeemtherapie te gaan volgen. Tot slot draagt de SWL zorg voor een complete registratie van goed opgeleide oedeemtherapeuten en bandagisten.

 

Uitgebreide brochure

Een uitgebreide brochure, waarin u alle informatie vindt over o.a. behandelings-mogelijkheden van lymfoedeem, oefeningen en maatregelen die u helpen verergering van de aandoening te voorkomen kunt u bestellen bij Stichting Werkgroep Lymfoedeem, Iepenlaan 5, 8441 BT  HEERENVEEN.

 

 

Uiteraard kunt u met vragen ook bij ons terecht.