700-039 312-50exam MA0-101exam SK0-004pdf ASF 70-494 pdf 70-673exam C9560-503 98-367 70-534dump NS0-505 70-342exam pdf CHFP 070-410practice exam 1V0-603 pdf 1Z0-804pdf C8010-250 312-50V9 pdf C2150-508 98-368pdf

Vergoedingen

Wat even handig is te weten over de vergoeding fysiotherapie:

 

Geen verwijsbrief meer nodig:

De fysiotherapeut is vanaf 1 januari 2006 voor iedereen rechtstreeks toegankelijk. Dit houdt in dat u bij de meeste zorgverzekeraars geen verwijsbriefje meer nodig hebt voor fysiotherapeutische behandeling. U mag natuurlijk eerst een afspraak met uw huisarts maken, maar in principe is niet meer nodig.

U dient uiteraard wel voor fysiotherapeutische behandelingen verzekerd te zijn. Lees daarvoor altijd eerst even uw polis van uw zorgverzekering door!

 

No-claim regeling:

Voor alle ziekenfondsverzekerden van 18 jaar en ouder geldt vanaf 1 januari 2005 een no-claim regeling. Dit betekent, dat u een bedrag tot maximaal € 255,– terug kunt krijgen indien u weinig of geen gebruik van zorg maakt.

Voor deze groep ziekenfondsverzekerden geldt dat alleen fysiotherapeutische behandelingen die op de chronische lijst vanaf de tiende behandeling binnen het basispakket vallen. Bij een bezoek kunnen wij u informeren of uw behandeling op de chronische lijst staat, aangezien deze kosten dan binnen de no-claim regeling vallen.

Indien de kosten onder uw aanvullende verzekering vallen, tellen deze niet mee voor de no-claim regeling. Dit houdt in, dat in de meeste gevallen uw fysiotherapeutische behandelingen geen invloed op uw no-claim hebben.

 

Vergoeding : natura of restitutie:

Fysiotherapiepraktijk De Groot heeft met zeer veel verzekeraars een contract. Indien u bij één van deze verzekeraars bent verzekerd kunt u ervoor kiezen dat de verzekeraar de fysiotherapiekosten rechtstreeks aan ons vergoedt.

Dit wordt dan betaling in natura genoemd. Een andere vorm, waarvoor u kunt kiezen in restitutie. In dit geval ontvangt u een factuur ons en kunt u deze (deels) bij uw verzekeraar declareren. Voor deze laatste vorm van vergoeding kunt u de prijslijst in onze wachtkamer raadplegen.

Mocht u bij een verzekering aangesloten zijn, waarmee wij geen contract hebben, dan ontvangt u ook zelf de factuur, welke u (deels) kun declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

Vrije tarieven:

Tot 2005 bepaalde de overheid de tarieven van de fysiotherapeuten. Met de “vrije markt” wil de overheid nu de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken en mogen de fysiotherapeuten zelf hun tarief bepalen.

De Groot Fysiotherapie is aangesloten bij de beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en mag zich tevens erkend registerfysiotherapeut noemen.

Een lijst met tarieven vindt u in de wachtkamer.

 

Nog vragen?:

Kom bij ons langs, bel of email en stel ze gerust!!

Webdesign door Dion Mengerink